Menu 1

Oto garść informacji, jakie znaleźć można o rozlewiski dumnie noszącym nazwę naszej wsi:

Rozlewisko Wopławki to użytek ekologiczny położony na terenie miasta i gminy Kętrzyn.

Rozlewisko Wopławki otrzymało status użytku ekologicznego w 1993. Obejmuje obszar około 65 ha, na który składają się : oczka wodne, trzcinowiska i podmokłe łąki. Użytek rozciąga się od Kętrzyna w kierunku wsi Wopławki. Utworzenie użytku ekologicznego wiązało się z potrzebą ochrony miejsc gniazdowania i żerowania ptaków, głównie wodnych i błotnych. Na obszarze tym obserwowano ponad 150 gatunków ptaków, z których 74 to gatunki lęgowe, a pozostałe przelotne i zalatujące. Na rozlewisku najliczniej występuje mewa śmieszka, jej populacja dochodziła do 2500 par. Gnieżdżą się rybitwy czarna i białowąsa. Miejsca lęgowe znalazł sobie perkoz rdzawoszyi, perkoz zausznik i perkozek oraz łyski. Z gnieżdżących się kaczek można spotkać tu kaczkę krzyżówkę, cyrankę, krakwę, płaskonosą, głowienkę, czernicę i gągoła. Na terenie tym gnieździ się kilka par łabędzi. W łozach na terenie rozlewiska gnieżdżą się remiz, potrzos, słowik i dziwonia. W trzcinowiskach mają swoje miejsca lęgowe: bąk, zausznik, wodnik, brzęczek, trzciniak, trzcinniczek i łozówka. Na podmokłych łąkach gnieżdżą się: kropiatka, świerszczak, derkacz, czajka, bekas kszyk, brodziec krwawodzioby i okresowo batalion. Z ptaków drapieżnych okresowo gniazdowała tu sowa błotna i znalazło sobie miejsce gniazdowania kilka par błotniaka stawowego.

Użytek ekologiczny znajduje się na terenie wyschniętego jeziora o nazwie Jezioro Ślepe. Poziom wody na terenie rozlewiska podniesiony został po wybudowaniu tamy w 1993. Tamę wybudowano aby zwolnić odpływ wód wiosennych do Jez. Miejskiego.

Zapraszam do obejrzenia poniższej galerii zdjęć. Jest już nieco leciwa (zdjęcia wykonano w 2006 roku) i jeżeli tylko będziecie mieć ochotę, przysyłajcie nowe zdjęcia, zostaną one dołączone do galerii. Miłego oglądania! (Ostrzeżenie: zdjęć jest dużo!)

Zapraszam do oglądania!

Zapraszam do oglądania zdjęć rozlewiska

Free Web Hosting