Otwarcie Świetlicy

Otwarcie świetlicy 06-12-2008

Otwarcie odbyło się w Mikołajki. Dzień był ponury i deszczowy, jednak wieś Wopławki otrzymała prezent. Po czterech latach remontu i adaptacji starej kuźni nareszcie nastąpiło uroczyste otwarcie nowego przybytku kultury. Goście, jak też mieszkańcy Wopławek przybyli tłumnie w okolice przypominające krajobraz z ulicy Alternatywy 4. Po przecięciu wstęgi przez Wójta Gminy Kętrzyn Sławomira Jarosika, radnej Anny Tyc i radnego Wacława Topczyłki świetlica została poświęcona przez księdza dr Kazimierza Żuchowskiego z parafii w Karolewie. Po dokonaniu formalności nastąpił czas przemówień. Nie zabrakło części artystycznej. Młodzież ze wsi Wopławki przygotowała wraz z p. A. Tyc program artystyczny. Gwoździem programu był występ zespołu ludowego z Mołtajn śpiewającego piosenki ukraińskie. Nie obyło się bez poczęstunku, za co podziękoania należą się paniom z Wopławek: p. Dorocie, Teresie, Genowefie, Urszuli, Monice, Alinie, Jagodzie, Halinie i Ryszardowi. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie oraz zapraszamy do współpracy.

Swoją obecnością oprócz wyżej wymienonych zaszczyli nas: przedstawiciele policji oraz Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej z Kętrzyna, Teresa Prokop [przew. Rady Powiatu], Andrzej Sienkiewicz [przew. Rady Gminy], sołtysi, radni, dyrektor Szkoły Podstawowej w Kruszewcu, przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Świetlica powstała po to, aby służyć całej społeczności wsi. Na szczególną uwagę mogą liczyć młodzież i dzieci. Głównym celem, jaki dało się jednak zauważyć w opisach otwarcia jest zmiana mentalności i przejście z postawy biernej do czynnej: aktywny stosunek do życia w miejscowości. Trzymamy kciuki za powodzenie!

AT

Aby obejrzeć zdjęcia z tego wydarzenia, przejdź do Galerii.

[ galeria ]

 
Free Web Hosting